Opslagtanks met platte bodem zijn te vinden op een groot aantal locaties. Variërend van opslagterminals tot raffinaderijen en tot procesindustrie. Wij bieden diensten aan voor eigenaren, fabrikanten en gebruikers.

EN 14015

Om een ​​betrouwbaar product te garanderen begint alles met een degelijk ontwerp. De beoordeling van het ontwerp wordt uitgevoerd op basis van de EN 14015 en de specifiek geldende Eurocodes per geografische gebied van de tank en het opgeslagen product.

Tijdens de productie controleren we of de productie voldoet aan de ontwerpcriteria. Van funderingsinspecties, lasbegeleiding en Non Destructive Testing (NDT), tot visuele inspectie, hydro testen en inspectie voor inbedrijfstelling.