Inhoud beoordelingsrichtlijn

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14351-1 "Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen".

Het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren is vanaf 1 februari 2010 een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen.

De conform EN 14351-1 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 0703 “Kunststof gevelelementen”, BRL 0801 “Houten gevelelementen” en BRL 0803 “Houten buitendeuren”. Indien nodig kan het onderzoek voor de CE-markering ook met het toelatingsonderzoek voor KOMO gecombineerd worden. Voor verdere informatie aangaande KOMO-certificatie kunt u met Kiwa contact opnemen.

Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, fabrikanten van kunststof gevelelementen, profielleveranciers, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Sinds 1 februari 2010 is het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen, ongeacht materiaaltype.

Het is van groot belang, dat de CE-taken correct en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type product is in enkele gevallen dan ook een beoordeling door een zogenaamd Notified Body voorgeschreven. Kiwa is een Notified Body dat bevoegd is deze taken voor u uit te voeren.

Processtappen

Indien u interesse heeft in beoordeling van de implementatie van de CE-markering, stellen wij graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Indien u geïnteresseerd bent in CE-markering van uw gevelelementen, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens het onderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw het bedrijfsproces, kwaliteitssysteem (Factory Production Control, FPC) en gedeclareerde waarden voldoen aan de eisen gesteld in EN 14351-1. Indien van toepassing of gewenst, ontvangt u na afronding van het onderzoek een FPC-certificaat. Indien gewenst kan het onderzoek voor de CE-markering ook met het toelatingsonderzoek voor een KOMO-certificaat gecombineerd worden.