De conform EN 14449 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 2202 “Zonwerend en/of warmtereflecterend dubbelglas voor thermische isolatie”, BRL 3105 “Zonwerend en/of warmtereflecterend dubbelglas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting” en BRL 2207 “Zonwerend en/of warmtereflecterend HR3-glas voor thermische isolatie”.

Inhoud beoordelingsrichtlijn

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van de EN 14449 "Laminated glass and laminated safety glass". Het aanbrengen van CE-markering is sinds 2007 een wettelijke plicht voor producenten van gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas. De conform EN 14449 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 2202 “Zonwerend en/of warmtereflecterend dubbelglas voor thermische isolatie”, BRL 3105 “Zonwerend en/of warmtereflecterend dubbelglas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting” en BRL 2207 “Zonwerend en/of warmtereflecterend HR3-glas voor thermische isolatie”.

Voor wie?

Fabrikanten van gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Sinds maart 2007 is het aanbrengen van CE-markering op gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas een wettelijke plicht voor producenten van gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas.
Het is van groot belang, dat de CE-taken correct en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type product is in enkele gevallen dan ook een beoordeling door een zogenaamde notified body voorgeschreven. Kiwa is een notified body die bevoegd is deze taken voor u uit te voeren.
Indien u interesse heeft in beoordeling van de implementatie van de CE-markering, stellen wij graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in CE-markering van uw isolatieglas, kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens het onderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw bedrijfsproces, kwaliteitssysteem (Factory Production Control, FPC) en gedeclareerde waarden voldoen aan de eisen gesteld in EN 14449. Indien van toepassing of gewenst, ontvangt u na afronding van het onderzoek een FPC-certificaat.