De eisen die worden gesteld aan doormeldingen zijn complex. Zo dient de vraag te worden gesteld wat het doel is van de doormelding en wat het achterliggend risico is? Als die vragen beantwoord zijn kunnen we als gebruiker eisen gaan stellen aan de doormelding maar ook als regeling beheerder kunnen we dan bij diverse toepassingen eisen voorschrijven.

In deel 1 van de ‘EN 50136 Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en –apparatuur’ zijn de diverse prestatie-indicatoren omschreven van de verschillende onderdelen en functies van het alarmtransmissiesysteem.

In de delen die volgen worden vervolgens eisen gesteld een de apparatuur die daarbij noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan de zender, ontvanger, de dienstverlener die de melding ontvangt, etc.

De betreffende norm schrijft dus niet een bepaalde techniek voor, maar geeft prestatie eisen aan het alarmtransmissiesysteem, waarvan de leverancier dient aan te tonen dat deze ook gerealiseerd worden.

Voor wie?

De beoogde gebruikers van deze Europese norm zijn onder leveranciers van alarmtransmissiesystemen, meldkamers, brandweer, internetproviders, fabrikanten van apparatuur en uiteraard de eindgebruikers.

Wanneer is het nodig? 

EN 50136-1 is van toepassing op transmissiesystemen voor alle soorten alarmmeldingen zoals brand, inbraak, toegangscontrole, sociale alarmering, etc.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.