Voor wie?

Producenten van hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel, waarvoor in de genoemde normen een AVCP niveau 2+ is vastgelegd, dienen te beschikken over een aantal wettelijk verplichte documenten om de CE-markering te onderbouwen. Dit zelfde geldt ook voor importeurs en distributeurs van dergelijke producten die deze onder een eigen merknaam in de handel brengen.

Onderstaande geharmoniseerde Europese normen zijn beschikbaar.

- EN 934-2: Hulpstoffen voor beton

- EN 934-3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk

- EN 934-4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels

- EN 934-5: Hulpstoffen voor spuitbeton

Wanneer is het nodig?

Het is wettelijk verplicht om CE markering aan te brengen op producten waarvoor een geharmoniseerde norm beschikbaar is zoals de producten volgens de EN 934-serie.

Processtappen

Indien u als producent of distributeur tot de conclusie bent gekomen dat CE-markering volgens 1 of meerdere van de EN 934-serie voor uw bedrijf van toepassing is, dan zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden om uiteindelijk het CE-merk op uw producten te kunnen aanbrengen:

Toelating:

  • De van toepassing zijnde normen uit de EN 934-serie met bijgaande wijzigingsbladen aanschaffen.
  • Nagaan welke prestatiekenmerken de producent wil verklaren volgens tabel ZA1 uit de norm
  • Het opstellen van een FPC (Fabrieks productie beheersingssysteem). Het wordt aangeraden om dit op te zetten aan de hand van de Technische documentatie die u toegestuurd krijgt na verlening van de opdracht.
  • Uit laten voeren van eventuele initiële type testen (ITT = keuring van prestaties van producten) indien voorgeschreven.
  • Aanvragen van een offerte. Dit kan via het hiernaast vermelde aanvraagformulier.
  • Op basis van de aanvraag wordt door Kiwa een offerte/ certificatieovereenkomst opgesteld en toegestuurd aan het bedrijf. Na ontvangst van de door het bedrijf ondertekende certificatieovereenkomst start Kiwa het toelatingsonderzoek.
  • Het bedrijf stuurt als producent of distributeur de technische documentatie toe, die vooraf beoordeeld wordt. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of er in de fabriek ook gewerkt wordt volgens de voorschriften en de technische documentatie.


Periodieke controle:

Kiwa zal na afgifte van het FPC-certificaat bij de productielocatie langs komen om te controleren of er nog op de voorgeschreven wijze wordt geproduceerd. Dit zal 1 x per jaar plaatsvinden.