Inhoud beoordelingsrichtlijn

Voordat bruikbare grondstoffen uit afval kunnen worden gewonnen en hergebruikt, is het belangrijk rekening te houden met een aantal relevante Europeesrechtelijke kaders (Richtlijn 2008/98/EG en Verordening 333/2011 voor metaalschroot). Binnen deze kaders is onder voorwaarden mogelijk om afvalstoffen te beschouwen als zogenaamd einde-afval - End of Waste - waardoor ze eenvoudig kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten en niet meer als afvalstof maar als product behandeld kunnen worden.

Kiwa certificeert bedrijven op basis van het certificatieschema End of Waste voor metaalrecycling. Het schema is getoetst aan de in Verordening 333/2011 gestelde criteria die bepalen wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG. Het certificaat maakt duidelijk dat een metaalrecycler zich houdt aan alle voorschriften en helpt hem om dat zichtbaar te maken voor zijn afnemers en andere stakeholders. 

Voor wie?

Organisaties die in metaalschroot handelen.

Wanneer is het nodig?

Indien u metaalschroot en/of aluminiumschroot en/of koperschroot niet als afvalstof wilt verhandelen maar als product met als doel deze als zuivere secundaire grondstof in te zetten in het productieproces van nieuwe metalen.

Processtappen 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van End of Waste. Na positief advies ontvangt u het End of Waste certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de End of Waste. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.