Volgens de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU (CPR), die van kracht is sinds 1 juli 2013, moeten bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm zijn voorzien van een CE-markering en bijbehorende prestatieverklaring (DoP). Dit geldt voor alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER, alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Indien deze bouwproducten niet voorzien worden van CE-markering en een DoP, mogen deze niet worden verhandeld en niet worden toegepast in bouwwerken binnen de EER.

Vrijwillige CE-markering

Fabrikanten van bouwproducten die nog niet of nog niet volledig onder een geharmoniseerde norm vallen, kunnen vrijwillig kiezen voor CE-markering. Kiwa BDA kan daarbij helpen, met een Europese technische beoordeling (ETA) en een Europees beoordelingsdocument (EAD). De Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU, ook bekend onder de Engelse afkorting CPR (Construction Products Regulation), verstaat onder een bouwproduct: elk enkel product of een kit (samenstelling van meerdere producten) vervaardigd en in de handel gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan. Kiwa BDA kan helpen met het verkrijgen van de CE-markering op bouwproducten die toegepast worden in de gebouwschil (daken en gevels).

Wat is een EAD?

Een EAD, European Assessment Document of in het Nederlands een Europees Beoordelingsdocument is een ‘technische onderlegger’ voor het opstellen van een ETA (zie hieronder). Een EAD bevat een lijst met de essentiële kenmerken (producteigenschappen), die relevant zijn voor het door de fabrikant beoogde gebruik van het bouwproduct en de methoden en criteria voor de beoordeling van de prestaties van het bouwproduct die verband houden met die essentiële kenmerken. Wanneer een bouwproduct niet valt binnen de toepassingsgebied van een bestaande EAD moet er eerst een nieuwe EAD opgesteld worden alvorens er een ETA op afgegeven kan worden.

Wat is een ETA?

Een ETA, European Technical Assessment of in het Nederlands een Europese Technische Beoordeling is de gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct, met betrekking tot de essentiële kenmerken (producteigenschappen), overeenkomstig met het desbetreffende EAD als technische onderlegger. Denk daarbij aan bijvoorbeeld brandgedrag, waterdichtheid en warmteweerstand van het bouwproduct. Na het verkrijgen van een ETA is de fabrikant verplicht de CE-markering aan te brengen. Een EAD en een ETA kunnen alleen opgesteld worden door een Technische Beoordelingsinstantie (TAB, Technical Assesment Body). Kiwa is door het ministerie van BZK aangewezen als TAB.

Fabrikant of importeur verantwoordelijk

Met de CE-markering biedt een fabrikant transparantie als het gaat om de beoordeelde prestaties van zijn bouwproduct. De fabrikant is verantwoordelijk voor het beoordelen van de productprestaties en het invoeren van een productiecontrolesysteem. De fabrikant moet ervoor zorgen dat zijn product is voorzien van een CE-markering en een bijbehorende prestatieverklaring (DoP).

Toegevoegde waarde CE-markering

Veel fabrikanten of importeurs van bouwproducten die nog niet of niet volledig onder een geharmoniseerde norm vallen, kiezen vrijwillig voor CE-markering. Dit zijn vaak innovatieve bouwproducten. Ze kunnen hierdoor hun producten in de gehele EER op de markt brengen, zonder per land afzonderlijk de toelating te moeten regelen. Ook kan CE-markering een concurrentievoordeel opleveren, omdat steeds meer afnemers vragen om CE-gemarkeerde producten en hiermee een vergelijk met andere bouwproducten gemaakt kan worden.  

Meer informatie? 

Op basis van een ingediend aanvraagformulier kunnen de adviseurs van Kiwa BDA nagaan of afgifte van een ETA mogelijk is en of dit kan op basis van een bestaande EAD of dat er een nieuwe technische onderlegger opgesteld moet worden. Wilt u meer weten over het CE-markeren van uw bouwproduct en wat Kiwa BDA daarin voor u kan betekenen? Wij helpen u graag verder! Neem contact met ons op via  +31 (0)18 366 9690 of groep@bda.nl