DE ECCS is bedoeld voor alle organisaties met een service center of callcenter.

Het certificatieproces start met het inleveren van verschillende documten bij de auditor. De auditor heeft dit nodig ter voorbereiding op de audit. Vervolgens vindt er een audit op locatie plaats. Tijdens deze audit zal gesproken worden met verschillende medewerkers in verschillende functies. Vervolgens vindt een rapportage plaats. Een positieve beoordeling van de organisatie leidt uiteindelijk tot een erkenningscertificaat.