De opleiding 'Bovengronds Lekzoeken' wordt verzorgd door hiertoe erkende opleidingsinstellingen. Hieronder zijn de contactgegevens vermeld van de instellingen die momenteel zijn erkend. Voor informatie en/of aanmelding kunt u met hen contact opnemen.

  • Alliander Technische Opleidingen: opleidingen@alliander.com;
  • Stedin Bedrijfsschool: +31 (0)88 895 94 45;
  • Enexis Training & Opleiding: +31 (0)88 857 04 41

Examen
Het examen 'Bovengronds Lekzoeken' wordt afgenomen door en bij Kiwa Training te Apeldoorn. Het examen is verdeeld over een theoriegedeelte in de vorm van meerkeuzevragen (30 minuten) en een praktijkgedeelte dat één op één door de examinator met de kandidaat wordt afgenomen (75 minuten).

Toelating
Kandidaten dienen de onderstaande documenten te overleggen om ingeschreven te kunnen worden voor het examen:

  • een bewijs van deelname aan de opleiding 'Bovengronds Lekzoeken';
  • een verklaring van de werkgever dat de kandidaat over de reglementair vereiste praktijkervaring beschikt.

Verlenging
Ter verlenging van het certificaat dient de certificaathouder opnieuw het examen af te leggen. In de periode tot 6 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat, wordt geacht dat de certificaathouder nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Wanneer deze periode meer bedraagt dan 6 maanden, dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden.