Op 1 mei 2013 is de nieuwe BRL 6010 gepubliceerd. Deze Nationale beoordelingsrichtlijn sluit nu echt aan op het Drinkwaterbesluit van 1 juli 2011. In het Drinkwaterbesluit wordt geëist dat risicoanalyses en beheersplannen voor legionellapreventie bij prioritaire installaties worden gemaakt door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 6010. Bij dergelijke gecertificeerde bedrijven moet ten minste één legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties in vaste dienst zijn. Deze preventieadviseur moet aantoonbaar over een groot aantal competenties beschikken om dat werk te mogen uitvoeren. 

Dit examen is bedoeld voor iedereen die als legionellapreventie-adviseur wil fungeren binnen een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf en zich in het komende overgangsjaar gesteld ziet voor de uitdaging om te gaan voldoen aan de nieuwe BRL 6010.

Inhoud
Het examen omvat het toetsen van kennis-aspecten met behulp van een aantal mulitple-choice vragen en daarnaast een case. Hiermee wordt getoetst of de kandidaat in voldoende mate beschikt over de vereiste competenties zoals deze zijn omschreven in bijlage 2 van de BRL 6010:2013.

Diploma
Na het met succes afleggen van het examen legionellapreventie-adviseur ontvangt de kandidaat een diploma.

Vereiste voorkennis
Bij Kiwa Training zijn alle legionella-cursussen die zijn gestart ná de zomervakantie 2013 volledig gebaseerd op de nieuwe BRL 6010:2013. Voor kandidaten die eerder een legionella-preventie cursus hebben gevolgd, bieden wij ook een 'Opfriscursus + examen legionella-preventie' aan. Bij de Opfriscursus wordt de deelnemer eerst gedurende de middag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, alvorens 's avonds het examen af te leggen.

Prijs
De kosten voor het examen legionellapreventie-adviseur (zonder opfriscursus), bedragen € 224,- per deelnemer.

Data
19 september 2018 (17.30 - 20.00 uur)

Locatie
Het examen legionellapreventie-adviseur wordt afgenomen bij Kiwa Training in Apeldoorn.