De grondslag hiervoor ligt in de Europese ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG). 

De risico’s voor de werknemer moeten worden vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument dat minimaal bestaat uit:

  • een risicoanalyse
  • gevarenzone-indeling
  • de te nemen passende technische en organisatorische beheersmaatregelen

Waarom Kiwa Technology?

Kiwa Technology heeft jaren lange ervaring op het gebied van gas en beschikt daarmee over kennis van de eigenschappen van verschillende gassen, de verschillende toepassingen en de daaraan verbonden risico’s. Kiwa Technology is daarmee een uitstekende partij om voor u en met u realistisch de risico’s te inventariseren, praktische beheersmaatregelen te adviseren en het explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Daarnaast kan Kiwa Technology trainingen op het gebied van explosieveiligheid voor u verzorgen.

Kiwa maakt gebruik van de NPR 7910-1 welke geschikt is voor het merendeel van de situaties. In de gevallen waarbij de NPR 7910-1 onvoldoende aansluit op de situatie, wordt gebruik gemaakt van de NEN-EN-IEC 60079-10-1.

Kiwa Technology kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het explosieveiligheidsdocument.