In de EU geldt de verordening 1935/2004/EC voor alle materialen en voorwerpen die in contact komen met voedsel. Kort samengevat eist deze verordening dat de producent/leverancier een ‘Verklaring van overeenstemming’ (‘Declaration of Compliance’) opstelt waarin hij verklaart dat:
- zijn producten met goede fabricagemethoden zijn vervaardigd;
- zijn producten goed traceerbaar zijn;
- de etikettering voldoet aan de gestelde eisen;
- er wordt voldaan aan de organoleptische eisen;
- er wordt voldaan aan de vereiste migratietesten;
- de receptuur van het materiaal voldoet aan de positieve lijsten.

De gestelde eisen in deze EU verordening 1935/2004/EC betekenen een hoop werk waarbij specifieke kennis om de hoek komt kijken.
Kiwa biedt bedrijven ondersteuning voor de volgende aspecten: receptuurbeoordeling, migratietesten en migratiemodellen, controleren van fabricagemethoden en het leveren van rapporten. Deze rapporten vormen de basisdocumentatie voor de ‘Verklaring van overeenstemming’ van de leverancier/producent.
Kiwa kan naast de rapporten ook certificaten leveren op dit gebied. Bij het certificatieproces worden inspecties en testen op reguliere basis uitgevoerd door Kiwa als onafhankelijke partij. Met een Kiwa Productcertificaat kan een bedrijf zich onderscheiden in de markt.

De EU verordening 1935/2004/EC benoemt specifieke groepen materialen en voorwerpen waarvoor specifieke regelgeving kan gelden.
Voorbeelden van deze groepen zijn keramiek, kunststoffen, rubber en metalen.
Kunststoffen moeten aan de Europese Verordening 10/2011/EC voldoen. Voor rubber is er alleen voor fopspenen een geharmoniseerde regeling 93/11/EEC. Voor andere materialen en voorwerpen zijn er nog geen EU verordeningen en gelden de nationale eisen van de aangesloten lidstaten. Kiwa heeft de kennis en expertise om te adviseren aan welk eisenpakket het materiaal moet voldoen. Voorbeeld van enkele nationale eisen: in Duitsland geldt de ‘BfR requirements’, in Frankrijk geldt de ‘Arrete of November 9th 1994’ in Nederland geldt de ‘Verpakking en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet)’ en in Italië de ‘ decree of March 21ST 1973 including updates’.

Voor de Amerikaanse markt gelden de wettelijke eisen van de FDA (FDA CFR21 parts 174-177). Kiwa levert de benodigde documentatie in de vorm van materiaalbeoordelingen en testrapporten waarmee bedrijven kunnen aantonen aan de gestelde eisen te voldoen.
Een certificaat op basis van de norm NSF/ANSI 51 ‘Food Equipment Materials’, is breed geaccepteerd in de markt.

Kort samengevat kan Kiwa u ondersteunen met:

  • Receptuurbeoordelingen
  • Migratiesimulaties
  • Organoleptische testen
  • Controle op het productieproces (goede fabricagemethoden, etikettering en traceerbaarheid)
  • Rapportage
  • Certificatie


Producenten of distribiteurs die producten en/of artikelen op de (Europese/Amerikaanse) markt willen brengen die in contact komen met voedsel. Bij controles door de nationale autoriteiten dient met deugdelijke documentatie te worden aangetoond dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.