Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers.

Buizen van gebioriënteerd PVC bedoeld voor het transport van gas dienen aan hoge eisen te voldoen. Een gecertificeerde PVC buis garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

  • Een door u goedgekeurde offerte is het begin van het hieronder genoemde proces op weg naar een getest en goedgekeurd product.
    Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan.
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het product voldoet. Het vereiste toezicht garandeert dat toekomstige producten blijven voldoen aan dezelfde hoge eisen.
    Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen voldoen.
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.