FSSC 22000 is een schema voor het certificeren van kwaliteitsmanagementsystemen gericht op voedselveiligheid. FSSC 22000 is ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van een internationaal, GFSI erkend voedselveiligheidsschema gebaseerd op de ISO systematiek. De norm is dan ook gebaseerd op de ISO 22000 standaard, uitgebreid met een sectorspecifiek basisvoorwaardenprogramma (PRP) en enkele aanvullende eisen tegen onder andere Food Fraud (voedselfraude) en Food Defense (bio-terrorisme).

U kunt bij Kiwa voor FSSC 22000 gecertificeerd worden als productiebedrijf, opslagbedrijf en/of transporteur.

Voordelen van een FSSC 22000 certificering zijn:

  • Een aantoonbaar management systeem gericht op het borgen van voedselveiligheidsrisico’s van binnen en buiten de organisatie.
  • Voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en eisen van uw afnemers;
  • Continue verbetering van de processen en daarmee uw organisatie;
  • FSSC 22000 is GFSI (internationaal) erkend;

De regeling is eigendom van en wordt onderhouden door een onafhankelijke stichting.

Nieuwe versie

In mei 2019 is de nieuwe versie (versie 5) van FSSC 22000 gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits tegen deze nieuwe norm geaudit.

De FSSC 22000 standaard en aanvullende documenten zijn hier vrij verkrijgbaar.

Hoe werkt het?

Via deze pagina kunt u een offerte aanvragen. Wanneer u akkoord gaat met de offerte nemen wij contact met u op voor het inplannen van de initiële audit. Deze vindt over het algemeen in twee fases plaats: eerst een document controle en daarna een praktijkaudit. Als de initiële audit zonder problemen verloopt, wordt het FSSC 22000-certificaat afgegeven. Dit certificaat is drie jaar geldig, maar wij komen wel elk jaar langs voor een audit om te zien of alles goed verloopt. 

Wanneer u ook voor andere schema’s gecertificeerd bent bij Kiwa, voeren wij de jaarlijkse audits bij voorkeur gelijktijdig uit.

Recalls en Early Warning System (EWS)

Als FSSC 22000 gecertificeerd bedrijf kan het kan voorkomen dat u een afwijkend en (mogelijk) onveilig product constateert. Wanneer dit gebeurt moet u hier een melding van maken bij de relevante organisaties (NVWA, afnemers, etc.). Ook wij als Kiwa moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. U kunt dit doen door een mail met alle relevante informatie, zoals:

  • Wat is het probleem?
  • Hoe groot is het probleem?
  • Welke acties zijn ondernomen en worden nog ondernomen?
  • Zijn de relevante partijen geïnformeerd?

te mailen naar recall-ews@kiwacmr.nl. U krijgt dan van ons bericht of eventueel aanvullende acties moeten worden ondernomen. 

Klik hier voor het aanvraagformulier FSSC 22000. 

Click here for the registration form FSSC 22000.

Klicken Sie hier für das Anmeldeformular FSSC 22000.


Wilt u informatie over welk certificaat bij uw bedrijf past, neem u dan gerust contact met ons op.