Op basis van de samenstelling kunnen eigenschappen van deze gassen worden berekend, zoals de calorische waarde, de Wobbe-index, de dichtheid en de compressibiliteit. In de tabel op de achterzijde van deze brochure wordt een overzicht gegeven van standaard-analyses, die door Kiwa Technology kunnen worden uitgevoerd. Voor andersoortige bepalingen die niet in het overzicht zijn opgenomen, bijvoorbeeld de bepaling van het waterdauwpunt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kiwa Technology is door TÜV Rheinland gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Het gasanalyselaboratorium is voor een aantal verrichtingen door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd (ISO/IEC 17025, registratienummer L469).

Monstername

Kiwa Technology stelt een metalen monsterfles en/of een Tedlar-bag ter beschikking en, indien nodig, bemonsteringsapparatuur. De bemonsteringsapparatuur wordt gekozen op basis van de druk (2 – 200 bar) en de gassamenstelling (schoon of verontreinigd gas).

U kunt zelf de monstername uitvoeren. Kiwa Technology kan daarvoor desgewenst een monsternamepomp en één of meer monsterflessen of Tedlar-bags ter beschikking stellen. Voor de bemonstering ten behoeve van analyses op zwavelverbindingen en/of siliciumverbindingen maken wij gebruik van Tedlar-bags.

Metingen op locatie

In een aantal gevallen is het aantrekkelijk of zelfs noodzakelijk om de bepalingen op locatie uit te voeren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bepaling van instabiele gasvormige verbindingen.
  • Meerdere bepalingen, die op dezelfde locatie plaatsvinden.
  • Bepalingen, waarvan de resultaten direct beschikbaar moeten zijn voor procesoptimalisatie.
  • Bepalingen, waarbij veranderingen in een gassamenstelling moeten worden vastgesteld.

Bepalingen die op locatie kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • Bepaling van het waterdauwpunt.
  • Bepaling van CO en CO2 in verbrandingsgassen.
  • Etheen.
  • Totaal koolwaterstofgehalte.

Levertijd en rapportage

De analyse wordt uitgevoerd binnen vier werkdagen nadat het monster in het laboratorium van Kiwa Technology is gearriveerd. Voor spoedeisende gevallen kan tegen meerkosten een kortere levertijd worden overeengekomen. Van elke analyse verstrekt Kiwa Technology een overzichtelijke rapportage.