Als de gassamenstelling van uw stoffen voor uw bedrijfsvoering van belang is. Met name als de calorische waarde of Wobbe-index bekend moet zijn. Verder is het van belang dat er geen nadelige sporencomponenten in het gas aanwezig zijn.

De mogelijke aanwezigheid van bepaalde sporencomponenten is sterk afhankelijk van de herkomst van het gas. Of bepaalde sporencomponenten wel of niet aanwezig mogen zijn en in welke concentratie hangt tevens af van de toepassing van het gas.

Doelgroepen

Energiesector, gassector, netbeheerders, gasproducenten, gasinvoeders, gasleveranciers, energieleveranciers, automotive sector, producenten groengas, producenten biogas,producenten stortgas, zuiveringsbedrijven, leveranciers/producenten gas engines, oliemaatschappijen, adviesbureaus, afvalverwerkingsbedrijven, waterschappen, leveranciers/producenten industriële gassen,leveranciers/producenten power systems, leveranciers/producenten cv ketels.