De gasgestookte kookbranders/kookpannen zijn vooral bestemd voor fabrikanten van grootkeukentoestellen.

In de toestel genereert een heel compacte gasbrander stoom in een stoom generator. Deze stoom stroomt naar en condenseert op het buitenoppervlak van de kookpan. Hiermee wordt een uniforme temperatuurverdeling bereikt. De kookpannen hebben een rendement van boven de 80% Hi en hebben heel lage emissies van CO (< 100 ppm lucht-vrij) en NOx (< 40 ppm lucht-vrij).

In kookpannen is de ruimte vaak beperkt. Onze engineers zijn creatief om een compacte en efficiënte brander/stoom systemen in de beschikbare kleine ruimte kunnen onderbrengen.

De premix brander zorgt voor een goede vermogensregeling met behoud van een hoog rendement.

De fases die gevolgd kunnen worden zijn (link processtappen invoegen):

  • analyse
  • concept
  • prototype

Het product wordt klaar voor certificering opgeleverd.