De gasmeting vindt plaats met behulp van een gasmeter en ten behoeve van de verrekening een hierop aangesloten volumeherleidingsinstrument (EVHI). Bij grote gasstromen kan ter plaatse nog een systeem aangesloten worden ten behoeve van de calorische waardebepaling (gaschromatograaf). Bij kleine gasstromen kan in plaats van een EVHI gekozen worden voor een administratieve oplossing.

De meetmiddelen ten behoeve van de gasmeting zijn in diverse uitvoeringen en prijsklassen beschikbaar. Kiwa adviseert leveranciers en producenten van meetmiddelen over de gekozen meetconcepten, toegepaste materialen en testprocedures. Daarnaast adviseert Kiwa de gebruikers van deze meetmiddelen over het beheer en onderhoud en de wijze waarop deze meetmiddelen gecontroleerd en gekalibreerd moeten worden. Daarnaast participeert Kiwa zowel nationaal als internationaal in diverse normcommissies. Hiermee heeft Kiwa kennis op het gebied van regelgeving en de relevante normen en is Kiwa in staat om te adviseren in specifieke gasmeetvraagstukken, waarbij volledig wordt aangesloten op de regelgeving en normen, alsmede ook op recente (technologische) ontwikkelingen.

Bij de verrekening van gasstromen kunnen meetverschillen ontstaan (verschil tussen in- en verkoop van gas). Kiwa kan door middel van onderzoek achterhalen of een meetverschil wordt veroorzaakt door meetfouten, door onnauwkeurigheden van de toegepaste meetmiddelen of door administratieve fouten. Het resultaat van dit onderzoek kan als basis dienen voor correctieve maatregelen.

Voor wie?

  • gasleveranciers
  • gasnetbeheerders
  • gasmeetbedrijven
  • gasmeterfabrikanten
  • gas afnemers
  • overheid