Doelgroepen

 • Leidingnetbeheerder
 • Netbeheerder Gas
 • Installatieverantwoordelijke Gas
 • Afdeling Netbeheer Gas
 • Assetmanager
 • Assetspecialist
 • Risicospecialist
 • HSE manager
 • HSE specialist

De betreedbare gasstations van de netbeheerders vallen onder de ATEX regelgeving. Een netbeheerder dient zich daarom onder andere de volgende vragen te stellen:

 • Zijn voor alle betreedbare gasstations explosieveiligheidsdocumenten opgesteld?
 • Zijn werkinstructies opgesteld voor de diverse controle werkzaamheden (gas en elektrisch)?
 • Is er een systeem voor de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden (aantoonbaarheid)?
 • Is de ATEX zonering van de gasstations juist vastgesteld?
 • Voldoet de apparatuur in de gasstations aan de van toepassing zijnde ATEX zone?


Als een netbeheerder er aan twijfelt of één of meerdere van de bovengenoemde onderwerpen volledig is afgehandeld, dan kan Kiwa Technology het volgende doen:

 • Een Quick-Scan; er wordt beoordeeld of uw bedrijf voldoet aan de bepalingen van de ATEX en indien dit niet het geval is wordt aangegeven op welke punten verbeteringen doorgevoerd moeten worden.
 • Advisering over de zonering in gasstations en over de ATEX kwalificatie van (oudere) apparatuur in gasstations.
 • Advisering over de te nemen stappen zodat volledig wordt voldaan aan de bepalingen van de ATEX richtlijnen.
 • Vervaardigen van de diverse documenten, toegespitst op de bedrijfssituatie.
 • Advisering bij afwijkende situaties en nieuwe toepassingen.

Waarvoor dienen ATEX 114 en ATEX 153?

De ATEX 114 richtlijn beschrijft voorschriften voor naleving van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen (EHSR's) voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Deze richtlijn is voor Nederland opgenomen in het Besluit Explosiegevaarlijk materiaal en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese en internationale normen, zoals bijvoorbeeld EN-IEC 60079-0. Daarnaast draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU, voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

De ATEX 153 wordt toegepast op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers (sociale richtlijn), beide in Ex-omgevingen. Doel van deze combinatie van richtlijnen is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar.