Groothandelaren dienen een kwaliteitssysteem op te zetten waarin voor hun activiteiten de verantwoordelijkheden, de processen en de beginselen inzake risicobeheer worden uiteengezet. Na ontvangst van de aanvraag voor certificatie, wordt een offerte aangeboden, waarin de auditcondities worden voorgelegd. Na acceptatie van de certificatie-overeenkomst, plannen wij een audit in om de toetsing uit te voeren. Indien geen kritische tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het certificaat toegewezen.

Voor meer informatie over GDP certificering kunt u contact met ons opnemen.