Kiwa VERIN zal beoordelen of rundveedierenartsen conform de criteria van het reglement 'Geborgde Rundveedierenarts' en bijbehorend beoordelings- en beslissingsprotocol opgenomen kunnen worden in het register 'Geborgde Rundvee Dierenarts'. Dit register is in te zien op de website van de Geborgde Dierenarts (www.geborgdedierenarts.nl). Om dit te kunnen beoordelen zal Kiwa VERIN een administratieve ingangsaudit uitvoeren en een fysieke audit op de praktijk. Om deel te nemen dient u allereerst het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden naar Kiwa VERIN. U ontvangt vervolgens een informatiepakket van Kiwa VERIN. Dit informatiepakket bestaat o.a. uit het Reglement 'Geborgde Rundveedierenarts', het beoordelings- en beslissingsprotocol en de deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN in tweevoud. Op het moment dat de ondertekende deelnemersovereenkomsten retour ontvangen zijn door Kiwa VERIN, wordt er een administratieve ingangsaudit uitgevoerd door Kiwa VERIN op basis van de door u aangeleverde informatie. Wanneer u voldoet aan de criteria voor inschrijving van het Reglement 'Geborgde Rundveedierenarts' dan wordt u opgenomen in het Register 'Geborgde Rundveedierenarts. Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het uitvoeren van de fysieke audit op de dierenartsenpraktijk. Klik hier voor meer informatie over de inhoud van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts. Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen

Formulieren
Klik hier voor het aanmeldformulier ten behoeve van de deelname aan de regeling Geborgde Rundveedierenarts.
Klik hier voor het mutatieformulier Geborgde Rundveedierenarts.

Geschillenreglement
Klik hier voor het geschillenreglement Geborgde Rundveedierenarts.

Klachten
Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van de audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl. Klachten of bezwaren tegen de inhoud van de regeling of overige klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl.