Een Geborgde Rundveedierenarts houdt zich aan het reglement Geborgde Rundveedierenarts. Kiwa VERIN voert de audit en beoordeling op deze regeling jaarlijks of tweejaarlijks uit.

Werkwijze

U vult het aanmeldformulier in en stuurt deze per post of mail naar ons op. Wij zenden u hierop de deelnemersovereenkomst in tweevoud. Deze deelnemersovereenkomst ondertekent u en stuurt u ons retour. Na ontvangst voeren wij een administratieve ingangsaudit uit. Voldoet u aan de criteria? Dan nemen wij u op in het register Geborgde Rundveedierenarts. Dit register is hier te vinden.

Binnen uiterlijk een halfjaar na uw aanmelding volgt de fysieke audit op de dierenartsenpraktijk, indien mogelijk in combinatie met audits van collega dierenartsen bij dezelfde praktijk. Afhankelijk van de beoordeling van deze audit komen wij jaarlijks of tweejaarlijks terug voor hercertificering.

Reglement

De regeling Geborgde Rundveedierenarts is een extra stap in het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. De rundveesector wil op een maatschappelijke en economisch verantwoorde manier omgaan met rundveegezondheid. Daartoe is de regeling Geborgde Rundveedierenarts opgesteld.

Voor meer informatie over de inhoud van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts klik hier.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Formulieren

Klik hier voor het aanmeldformulier ten behoeve van de deelname aan de regeling Geborgde Rundveedierenarts.
Klik hier voor het mutatieformulier Geborgde Rundveedierenarts.

Geschillenreglement

Klik hier voor het geschillenreglement Geborgde Rundveedierenarts.

Klachten

Heeft u een klacht over de uitvoering van de audit of de beoordeling neem dan contact met ons op. 

Heeft u inhoudelijke klacht of bezwaar over de regeling dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de SGD.