Kiwa VERIN zal beoordelen of vleeskalverdierenartsen conform de criteria van het reglement 'Geborgde Vleeskalverdierenarts' en bijbehorend beoordelings- en beslissingsprotocol opgenomen kunnen worden in het register 'Geborgde Vleeskalverdierenarts'. Dit register is in te zien op de website van de Geborgde Dierenarts www.geborgdedierenarts.nl. Om dit te kunnen beoordelen zal Kiwa VERIN een administratieve ingangsaudit uitvoeren en een fysieke audit op de praktijk. Om deel te nemen dient u allereerst het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden naar Kiwa VERIN. U ontvangt vervolgens een informatiepakket van Kiwa VERIN. Dit informatiepakket bestaat o.a. uit het Reglement 'Geborgde Vleeskalverdierenarts', het beoordelings- en beslissingsprotocol en de deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN in tweevoud. Op het moment dat de ondertekende deelnemersovereenkomsten retour ontvangen zijn door Kiwa VERIN, wordt er een administratieve ingangsaudit uitgevoerd door Kiwa VERIN op basis van de door u aangeleverde informatie. Wanneer u voldoet aan de criteria voor inschrijving van het Reglement 'Geborgde Vleeskalverdierenarts' wordt u opgenomen in het Register 'Geborgde Vleeskalverdierenarts. Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het uitvoeren van de fysieke audit op de dierenartsenpraktijk. Daarnaast wordt elk kwartaal gecontroleerd of de registratie in IKB CRA compleet is. Deze controleresultaten worden elk kwartaal door Kiwa VERIN aan u medegedeeld en 2 keer per jaar wordt er een beoordeling uitgevoerd op deze controleresultaten. De bevindingen worden (digitaal) ter beschikking gesteld aan de betreffende dierenarts.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Voor meer informatie, en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen

Formulieren 
Klik hier voor het aanmeldformulier ten behoeve van de deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts
Klik hier voor het mutatieformulier Geborgde Vleeskalverdierenarts

Geschillenreglement
Klik hier voor het geschillenreglement Geborgde Kalverdierenarts

Klachten
Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van deze audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl. Klachten of bezwaren tegen de inhoud van de regeling of overige klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl.