Apart beheren of geïntegreerd beheer

De BGT is in het leven geroepen om data op een uniforme wijze vast te leggen en uit te wisselen, zodat beheer- en werkprocessen efficiënter ingericht kunnen worden.
Bij apart beheren van de BOR en de BGT, wordt de BGT als referentiekaart onder de BOR objecten gelegd. De organisatie moet zelf de geometrie van BOR-objecten aanpassen aan de BGT. Er is geen directe koppeling tussen beide databases, waardoor er dubbel werk wordt uitgevoerd.
Wie kiest voor geïntegreerd beheer heeft meer profijt van de BGT, omdat werkprocessen eenvoudiger zijn. Bij geïntegreerd beheer zijn de BGT-objecten tevens beheerobjecten. Een mutatie in een BGT object betekent automatisch een wijziging in het beheerobject.

Geografische analyse bespaart tijd

Een voorwaarde voor geïntegreerd beheer is, dat de geometrie van de BGT objecten en de BOR- objecten op elkaar afgestemd moeten worden. Dat betekent dat veel bronhouders nog een flinke data-klus moeten klaren, zeker voor de bronhouders die de BOR-data niet als uitgangspunt hebben genomen voor de opbouw van de BGT.
Een geografische analyse kan dan veel tijd en geld besparen. Om geïntegreerd beheer tussen de BOR en BGT mogelijk te maken, dienen de geometrieën van de BOR- en BGT-objecten overeenkomstig te zijn. Het handmatig langslopen van alle objecten is een tijdrovende klus, zeker gezien het feit dat bij sommige bronhouders 30 tot 50% van de BOR- en BGT-objecten niet met elkaar overeenkomen. Met een geografische analyse wordt gekeken welke BOR- en BGT- objecten automatisch kunnen worden gematcht. Een match betekent dat we met enige zekerheid kunnen zeggen dat twee objecten hetzelfde zijn. Dit wordt gedaan door verschillende ruimtelijke bevragingen te doen op de data.

Waarom Kiwa KOAC

Om maximaal te profiteren van de voordelen van de BGT moet de beheerdata aansluiten bij de BGT-data. Voor veel beheerorganisaties is dat een onverwacht grote klus. Geografische analyses, waarin objecten automatisch gematcht worden, kunnen echter helpen om de hoeveelheid werk terug te dringen tot een acceptabel niveau. Kiwa KOAC heeft hier uitgebreide praktijk ervaring mee opgedaan en beheer organisaties geholpen om deze laatste grote stap in het BGT proces uit te voeren. De werkmethode van Kiwa KOAC zorgt voor een zo laag mogelijke uitval.