Aannemers, architecten, provincies, gemeenten, energiebedrijven, installateurs

Voor de certificering van van rubber producten, in het bijzonder afdichtingen, voor toepassingen in leidingsystemen voor drainage, riolering, regenwater en verwarming.
Voor drinkwater toepassingen wordt verwezen naar Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL K17504.

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist of via rubber@kiwa.nl
2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL
3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het reglement Productcertificatie en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa.