Inhoud beoordelingsrichtlijn

Met de CE-markering op een product verklaart de producent dat de eigenschappen van het betreffende product zijn bepaald op basis van EN 13707 " Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen". Het aanbrengen van CE markering op deze platen is sinds 2005 een wettelijke plicht voor producenten van bitumineuze dakbanen.
De conform EN 13707 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 1511 deel 1 “Baanvormige dakbedekkingsystemen – Algemene bepalingen” en deel 2 “Baanvormige dakbedekkingsystemen – Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen”.

Voor wie?

Producenten, dakbedekkers, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen en architecten.

Wanneer is het nodig?

Sinds juli 2005 is het aanbrengen van CE markering een wettelijke plicht voor producenten van dakbanen. Het is van groot belang, dat de CE-taken correct en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type product is in enkele gevallen dan ook een beoordeling door een zogenaamd Notified Body voorgeschreven. Kiwa is een Notified Body dat bevoegd is deze taken voor u uit te voeren.
Indien u interesse heeft in beoordeling van de implementatie van de CE-markering, stellen wij graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Processtappen

Indien u geïnteresseerd bent in CE-markering van uw dakbanen, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens het onderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw het bedrijfsproces, kwaliteitssysteem (Factory Production Control, FPC) en gedeclareerde waarden voldoen aan de eisen gesteld in EN 13707. Indien van toepassing of gewenst, ontvangt u na afronding van het onderzoek een FPC-certificaat.