Ondernemingen in de diervoedersector. Organisaties, die diervoeders produceren of bewerken, en deze vervolgens op de markt brengen. Ook organisaties die diervoeders produceren of bewerken in loondienst.

Het certificatieproces bevat meerdere onderdelen. Bij nieuwe aanmeldingen zal een toelatingsonderzoek plaatsvinden, wat onder meer bestaat uit beoordeling van de documentatie en één of meerdere locatiebezoeken. Na verstrekking van het certificaat zal jaarlijks een controle plaatsvinden om te verifiëren of het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen die gesteld zijn door GMP+ International.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.

Bent u GMP+ gecertificeerd, dan kunt u te maken krijgen met een verplichting tot melden van onregelmatigheiden in diervoeder(-grondstoffen). U kunt dit doen door het formulier dat hier te vinden is te mailen naar ewsgmp@kiwa.nl