GMP+ Feed Safety Assurance is de certificering voor de diervoederindustrie. De certificering vraagt om een voederveiligheidssysteem met analyse en borging van risico’s met betrekking tot diervoeding. 

Een GMP+ certificering is mogelijk voor alle schakels binnen de keten. Zo is er een certificering voor de productie van diervoeder, de handel van diervoeder en het transport en de bevrachting van diervoeder. De focus van GMP+ ligt op de veehouderij maar dit schema kan even goed worden toegepast voor huisdiervoeding. Een uitbreiding van het certificaat met QM Milch en/of VLOG/GMO-controlled is ook mogelijk

Bent u GMP+ gecertificeerd, dan kunt u te maken krijgen met een verplichting tot melden van onregelmatigheden in diervoeder(-grondstoffen). U kunt dit doen door het formulier dat hier te vinden is te mailen naar ewsgmp@kiwa.nl

Klik hier voor inhoudelijke vragen over de norm en de Early Warning System Procedure.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.