GMP+ Feed Safety Assurance is de certificering voor de diervoederindustrie. De certificering vraagt om een voederveiligheidssysteem met analyse en borging van risico’s met betrekking tot diervoeding. 

Een managementsysteem, bijvoorbeeld gebaseerd op ISO 9001, voor de borging van het systeem is ook een onderdeel van het certificaat. Het GMP+ certificaat maakt leveren binnen de diervoedingsketen mogelijk en zal klanten kunnen het GMP+ certificaat als eis stellen.

Een GMP+ certificaat is mogelijk voor de diverse schakels binnen de keten. Zo is er een certificering voor productie van diervoeder, handel van diervoeder, transport en bevrachting van diervoeder  en teelt van voedermiddelen. Ook een uitbreiding van het certificaat met QM Milch is mogelijk.

Bent u GMP+ gecertificeerd, dan kunt u te maken krijgen met een verplichting tot melden van onregelmatigheiden in diervoeder(-grondstoffen). U kunt dit doen door het formulier dat hier te vinden is te mailen naar ewsgmp@kiwa.nl

Klik hier voor inhoudelijke vragen over de norm en de Early Warning System Procedure.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.