In de ontwerpfase, aanleg en beheersfase van gasinstallaties worden fouten gemaakt. Deze fouten kunnen ten koste gaan van de levensduur, functionaliteit en de veiligheid van een gasinstallatie.

In de gehele cyclus van de gasinstallaties kan Kiwa Technolgy op een onafhankelijke wijze specialistische ondersteuning bieden. Deze ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op:

  • Ontwerpbeoordeling
  • Beoordeling op realisatie
  • Controle op onderhoud
  • Risicobepaling & prioriteitstelling
  • Contractbeoordelingen

De ondersteuning van Kiwa Technology draagt bij aan:

  • Functionele en veilige gasinstallaties voor haar huurders gedurende de gehele levensduur.
  • Efficiënte uitgaven bij aanleg en onderhoud van gasinstallaties.
  • Het voorkomen van imagoschade bij ongevallen.