Voor wie?

Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn voorziet in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een daarop toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen.

De Groenkeur-certificaathouder Boomverzorging werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

Groenkeur en NEN ISO 9001

De kern van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijn is een geïntegreerd ISO 9001 systeem met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en vakbekwaamheid. Duurzaamheid heeft een rol in de beoordelingsrichtlijn. Er is extra aandacht voor de borging van kennis, vaardigheden en toepassing van wet- en regelgeving.

Processtappen

Kwaliteit, arbo en milieu gecombineerd.
Kiwa is voor meerdere certificatieregelingen erkend en biedt een aantal daarvan ook in combinatie aan. Certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem laat zich uitstekend combineren met bijvoorbeeld arbozorgcertificatie, VCA certificatie, CO2 prestatieladder, PSO prestatieladder en milieuzorgcertificatie.

Onze Groenkeur auditoren zijn in het bezit van de vereiste Groenkeur diploma’s/certificaten, spreken de taal van de Groenondernemer en zijn gespecialiseerd in een specifiek aandachtsgebied vanuit hun vorige werkervaring. Elke groenkeur auditor is bovendien gekwalificeerd om een van de bovengenoemde certificaties uit te voeren. De combinatie audit kan door één Groenkeur auditor worden uitgevoerd.