Voor wie?

Producenten van Funderingsdoorvoeren, installateurs, bestekschrijvers en architecten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keur voor funderingsdoorvoer.

Processtappen

De KOMO certificatie onder de beoordelingsrichtlijn BRL 2055 is een certificatieregeling voor funderingsdoorvoer gasbelemmerend. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces, aan het eindproduct. 

Offerte verzoek: 
Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welke types u gecertificeerd wil worden.

Toelatingsonderzoek: 
Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL 2055. Na een positief advies ontvangt u een KOMO certificaat. Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL 2055.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de bouw-, water-, en gassector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1100 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Door de brede kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft en de internationale spreiding, is Kiwa niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook prijstechnisch een zeer goede zakenpartner. 

De kwaliteit van uw bedrijf kan door Kiwa door middel van diverse kwaliteitsverklaringen(o.a. KOMO, ISO, VCA) in beeld worden gebracht, waardoor u een voorsprong in de markt creëert. Daarnaast kan Kiwa u van dienst zijn met implementatie van CE-markering.