U bent...

Bent u producent of gebruiker van geokunststofafdichtingsfolies, een bestekschrijver, beheerder van stortplaatsen of bent u werkzaam bij een overheid? Afhankelijk van de toepassing die u nodig heeft bent u voor het certificeren van geokunststofafdichtingen bij ons aan het goede adres. Onze experts op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Uw eigen Kiwa keurmerk

De beoordelingsrichtlijn BRL K538 is een certificatieregeling voor afdichtingen van geokunststof. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Daarnaast dient het product te zijn voorzien van een CE-markering volgens de geharmoniseerde normen NEN-EN 13361, 13362, 14291, 13492 en 13493. Uiteraard is dat afhankelijk van de exacte toepassing. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welk toepassingsgebied u gecertificeerd wilt worden. 

Toelatingsonderzoek

Na het goedkeuren van de offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. Dit doen wij door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL K538. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een Kiwa certificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.