Voor wie?

Producenten en gebruikers van Geokunststof afdichtingsfolies, bestekschrijvers, beheerders van stortplaatsen, overheden.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het Kiwa keur voor afdichtingen van geokunststof.

Processtappen

De Kiwa certificatie onder de beoordelingsrichtlijn BRL K538 is een certificatieregeling voor afdichtingen van geokunststof. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces, aan het eindproduct. Volgens het gestelde in de geharmoniseerde normen NEN-EN 13361, 13362, 14291, 13492 en 13493 dient het product te zijn voorzien van CE markering afhankelijk van de exacte toepassing. 

Offerte verzoek:
Bij de aanvraag van de offerte dient u aan te geven voor welk toepassingsgebied en voor welke diktes u gecertificeerd wil worden. 

Toelatingsonderzoek: 
Door het uitvoeren van een toelatingsonderzoek wordt middels een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van BRL K538. Na een positief advies ontvangt u een Kiwa certificaat. 

Na certificatie wordt het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het IKB regelmatig ge-audit. Het jaarlijkse aantal audits is vastgelegd in de BRL K538.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de bouw-, water-, en gassector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Door de brede kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft en de internationale spreiding, is Kiwa niet alleen technisch inhoudelijk, maar ook prijstechnisch een zeer goede zakenpartner. De kwaliteit van uw bedrijf kan door Kiwa door middel van diverse kwaliteitsverklaringen(o.a. KOMO, ISO, VCA) in beeld worden gebracht, waardoor u een voorsprong in de markt creëert. Daarnaast kan Kiwa u van dienst zijn met implementatie van CE-markering.