Om dit doel te bereiken, omvat het onderzoek verschillende aspecten van de ontwikkeling van het bedrijfsconcept, opstarten, productie, marketing en financieel en zakelijk management. Ook biedt het onderzoek branche-informatie en een samenvatting van overheidsbeleid en internationale scenario's die in enige mate invloed hebben op het project zelf. 

Kiwa Technology voert veiligheidsbeoordelingen uit met betrekking tot alternatieve brandstoffen en brandstofsystemen (tanks, voertuigen en aandrijfsystemen). We maken risicobeoordelingen van onderdelen, voertuigen, stations en normen.

Kiwa is uw kenniscentrum voor alternatieve brandstoffen. Het doel van ons haalbaarheidsonderzoek is met name

  • Het ondersteunen van investeringsbesluiten
  • Het beoordelen van de veiligheid van systemen en infrastructuren voor alternatieve brandstoffen
  • Haalbaarheid en veiligheid

Samen met u werken we aan duurzame oplossingen. Wij werken op basis van uw specificaties aan de ontwikkeling van, het testen van en het demonstreren van gastoestellen en andere energietechnologie voor een duurzame samenleving. Applications richt zich onder meer op waterstof, warmtepompen, biogas, waterstofcomponenten voor de automobielindustrie, microwarmtekracht, brandstofcellen en traditionele gas- en energietechnische apparatuur. Wij hebben uitstekende laboratoriumfaciliteiten.

Doelgroepen

  • gashandelaren
  • fleetowners
  • overheden