Afhankelijk van het type tank en het gebruik kan de herkeuringstermijn 5, 10, 15 of 20 jaar zijn. Kijk hiervoor op uw installatiecertificaat of neem contact op met uw BRL-K903-gecertificeerde installateur.

Kiwa heeft nu ook de mogelijkheid om met camera de inwendige inspecties uit te voeren. Tanks moeten hiervoor wel voorzien zijn van een BRL K790-gecertificeerde coating. Wij voeren herkeuringen aan tanksinstallaties alleen uit met installateurs die gecertificeerd zijn voor BRL K903. Zie voor meer info www.reit.nl.