Inhoud beoordelingsrichtlijn

Onderhoud van houten gevelelementen en buitendeuren conform een onderhoudsschema waardoor deze gedurende een looptijd van minimaal 15 jaar vrij zullen zijn van houtrot en verfgebreken. Indien van toepassing kunnen houten gevelelementen en buitendeuren waarbij gebreken (o.a. houtrot) zijn ontstaan volgens het in BRL 5026 beschreven proces, worden hersteld.
Door herstel en preventief onderhoud is ook de functionaliteit geborgd en bestaat er budgetzekerheid ten aanzien van de instandhoudingskosten. BRL 5026 is zeer geschikt om toe te passen in het kader van Concept IV zoals vermeld in BRL 0801 “Houten gevelelementen”.


Door uitbesteding van Concept IV-werkzaamheden aan een onderhoudsbedrijf dat is gecertificeerd op basis van BRL 5026 wordt aan de eisen van Concept IV voldaan. BRL 5026 kan daarnaast zeer goed worden gecombineerd met Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RVO). 

Op 23 augustus 2016 is de vigerende versie van BRL 5026 gepubliceerd die kunt u hieronder downloaden. 

Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, schildersbedrijven, onderhoudsbedrijven, vastgoedbeheerders, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Door verschillende oorzaken kunnen bij houten kozijnen, ramen en deuren gebreken zijn (o.a. houtrot) ontstaan. In de BRL zijn proceseisen opgenomen aangaande:

  • het onderzoeken en wegnemen van de oorzaak of oorzaken waarmee verdere degradatie wordt voorkomen;
  • het herstellen van de geconstateerde gebreken en daarbij toe te passen producten en methoden;
  • het vastleggen van een prestatiecontract waarin het traject van onderhoud en monitoring wordt vastgelegd. Dit traject moet zeker te stellen dat de kozijnen voor minimaal 15 jaar vrij zullen zijn van houtrot en gebreken. Met het KOMO procescertificaat wordt door de certificaathouder aangetoond in staat te zijn het proces volledig te beheersen.

BRL 0801, Concept IV
Dit KOMO procescertificaat voor BRL 5026 is verder een uitstekende basis voor het aantoonbaar voldoen aan de eisen die worden gesteld aan concept IV zoals bedoeld in BRL 0801 “Houten gevelelementen”.
Concept IV betreft een volgens de eisen van BRL 0801 geproduceerd houten kozijn dat door of onder verantwoordelijkheid van de betreffende timmerfabrikant wordt geplaatst en onderhouden conform een prestatiecontract.

Processtappen

  1. Opvragen BRL 5026 “Het in stand houden van houten gevelelementen” en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  2. Offerte aanvragen bij Kiwa;
  3. Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de (productie)locatie en de producten (projecten).
  4. Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 5026. Hierbij worden opnames van projecten, in uitvoering zijnde en afgeronde projecten beoordeeld.