De nieuwe norm HKZ Mondzorg is van toegevoegde waarde voor elke organisatie in de mondzorg. Denk daarbij aan praktijken voor algemene tandheelkunde, mondzorgkunde en tandprothetiek en aan specialistische praktijken voor orthodontie en MKA-chirurgie. De norm is ontwikkeld in nauwe betrokkenheid met de mondzorgsector: van tandartsen, orthodontisten en tandprothetici tot het ministerie van VWS en IGJ.

Waarom HKZ Mondzorg?

Certificering volgens HZK Mondzorg is dé manier om te laten zien dat u in uw praktijk serieus werk maakt van kwaliteit. De norm beschrijft de essentiële thema’s op het gebied van kwaliteit in de mondzorg en biedt een raamwerk om in uw praktijk structureel te werken aan kennisuitbreiding en -verbetering. Met het HKZ-certificaat Mondzorg laat u aan uw patiënten en andere stakeholders zien dat u werkt volgens de geldende normen en dat ze kunnen vertrouwen op kwaliteit binnen uw praktijk.

Certificaat HKZ Mondzorg behalen?

Kiwa heeft veel ervaring met de meest uiteenlopende HKZ-certificeringen en kan u snel en efficiënt helpen om het HKZ Mondzorg te behalen. Denkt u dat uw praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen die worden gesteld in de HKZ Mondzorg? Neem dan contact met Kiwa. We komen dan bij u langs en beoordelen uw praktijk op basis van de HKZ-normen.

Vijf jaar geldig

Voldoet u aan alle eisen, dan ontvangt u van Kiwa het certificaat HKZ Mondzorg en wordt uw praktijk opgenomen in het openbare HKZ-certificatenregister. Het certificaat HKZ Mondzorg is geldig voor een periode van vijf jaar. Gedurende die tijd wordt - aan de hand van zelfevaluatie en visitatie – regelmatig gecheckt of er verbeterpunten zijn en of de praktijk nog altijd voldoet aan de norm.