Met een IECEx certificatie regelt u in ieder geval markttoegang tot Europa, Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Korea, Maleisië, Nieuw Zeeland, Rusland, Singapore, Turkije, USA en Zuid Afrika.

Net als bij de ATEX Richtlijn (2014/34/EU) kent IECEx vergelijkbare procedures als het gaat om het vaststellen van de conformiteit van producten aan het toegelaten model. Kiwa ExVision kan uw productiekwaliteitssysteem certificeren. Dit wordt eenvoudiger wanneer u reeds een gecertificeerd kwaliteitssysteem heeft volgens ISO 9001.

Opheffen technische handelsbelemmeringen

De sleutel naar wereldwijde markttoegang voor explosieveiligheid is IECEx. Wij zien het als onze taak en onze ambitie om de door u gewenste markttoegang te ontsluiten. Uw ervaringen zien wij als de input voor onze aandachtsgebieden. Hierbij zijn niet de formele procedures op papier doorslaggevend, maar de werkelijke ervaring van fabrikanten.

Indien er landen zijn waar voor u grote belangen spelen en de certificatie een ingewikkeld traject is, dan zet Kiwa ExVision zich graag in om de technische handelsbelemmering op te heffen. Vaak draait het om vertrouwen tussen onze experts en de experts van het land in kwestie. Door te investeren in onderlinge relaties zorgen wij voor een goede samenwerking, vertrouwen en begrip. Kortom: Kiwa ExVision is uw partner voor een wereldwijde markt met een certificatietraject voor al uw exportlanden.

Test faciliteiten

Omdat Kiwa ExVision de doorlooptijd van uw project volledig onder controle wil hebben, beschikken wij over een volledig uitgerust ATEX / IECEx testlaboratorium. Nagenoeg alle noodzakelijke testen kunnen wij zelf in ons laboratorium in Apeldoorn uitvoeren. Daarvoor heeft ons laboratorium ruim voldoende capaciteit.

Onze belangrijkste testopstellingen zijn:

  • Twee proefopstellingen waarmee met behulp van gasmengsels de explosieveiligheid van behuizingen vastgesteld kan worden.
  • Vonkbeproevingsopstelling voor de beoordeling van intrinsiek veilige stroomkringen.
  • IP testfaciliteiten (water en stof)
  • Opstelling voor impactproeven
  • Diverse klimaatkamers, ovens en vriezers voor duurproeven, temperatuurmetingen en thermische schoktesten
  • Diverse apparatuur voor analyse van de elektronica en/of de mechanica van uw producten.