U kunt dit eenvoudig combineren met een ATEX certificatie voor Europa. Veel landen die lid zijn van IECEx stellen geen additionele technische eisen en accepteren IECEx certificaten en rapporten zonder restricties. Sommige landen zijn wel lid maar stellen additionele eisen die vooraf bekend gemaakt zijn. Ook landen die geen lid zijn, accepteren IECEx vaak (geheel of gedeeltelijk), maar er is geen enkele garantie. Meer informatie over: IECEx.

Net als bij de ATEX Richtlijn (2014/34/EU) kent IECEx vergelijkbare procedures als het gaat om het vaststellen van de conformiteit van producten aan het eerder toegelaten model. Kiwa ExVision kan uw productiekwaliteitssysteem certificeren, waarbij wij ervan uitgaan dat u al een kwaliteitssysteem volgens iso 9000 heeft.

Met een IECEx certificatie regelt u in ieder geval markttoegang tot Europa, Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Korea, Maleisië, Nieuw Zeeland, Rusland, Singapore, Turkije, USA en Zuid Afrika.

Opheffen technische handelsbelemmeringen

Kortom: de sleutel naar wereldwijde markttoegang voor explosieveiligheid is IECEx. Wij zien het als onze taak en onze ambitie om, samen met fabrikanten, wereldwijde markttoegang te ontsluiten. Uw ervaringen zien wij als de input voor onze aandachtsgebieden. Hierbij zijn niet de formele procedures op papier doorslaggevend, maar de werkelijke ervaring van fabrikanten.

Indien er landen zijn waar voor u grote belangen spelen en de certificatie een ingewikkeld traject is, dan zet Kiwa ExVision zich graag in om de technische handelsbelemmering op te heffen. Vaak draait het om vertrouwen tussen onze experts en de experts van het land in kwestie. Door te investeren in onderlinge relaties zorgen wij voor een goede samenwerking, vertrouwen en begrip. Kortom: Kiwa ExVision is uw partner voor een wereldwijde markt met een certificatietraject voor al uw exportlanden.

Test faciliteiten

Omdat Kiwa ExVision de doorlooptijd van uw project volledig onder controle wil hebben, beschikken wij over een volledig uitgerust ATEX / IECEx testlaboratorium. Nagenoeg alle noodzakelijke testen kunnen wij zelf in ons laboratorium in Apeldoorn uitvoeren. Daarvoor heeft ons laboratorium ruim voldoende capaciteit. Wij investeren liever in een extra klimaatkamer dan u te laten wachten op een ander project.

Onze belangrijkste testopstellingen zijn:

  • Twee proefopstellingen waarmee met behulp van gasmengsels de explosieveiligheid van behuizingen vastgesteld kan worden.
  • Vonkbeproevingsopstelling voor de beoordeling van intrinsiek veilige stroomkringen.
  • IP testfaciliteiten (water en stof)
  • Opstelling voor impactproeven
  • Diverse klimaatkamers, ovens en vriezers voor duurproeven, temperatuurmetingen en thermische schoktesten
  • Diverse apparatuur voor analyse van de elektronica en/of de mechanica van uw producten.