IKB Ei omvat de totale productiekolom, zoals pluimveehouderijen, verwerkende bedrijven en verkooppunten. Voor elke schakel zijn IKB-normen vastgesteld. Aan de regeling kan op vrijwillige basis worden deelgenomen. Bedrijven die volgens de IKB EI regeling zijn gecertificeerd, worden gecontroleerd op het werken volgens deze normen. De IKB controles omvatten onder andere administraties en bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne. Kiwa VERIN is één van de controlerende en certificerende instanties voor IKB Ei. Voor deelname aan de regeling IKB Ei kunt u zich aanmelden bij Kiwa VERIN.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.
Klik hier voor aanvullende informatie over de regeling IKB Ei en het register.

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.