Voor elke schakel zijn IKB-normen vastgesteld. Bedrijven die volgens de IKB Kip regeling zijn gecertificeerd worden jaarlijks gecontroleerd op het werken volgens deze normen. Dit gebeurt aangekondigd en onaangekondigd. De normen zijn opgesteld door de regelinghouder IKB Kip en  hier terug te vinden. Deze normen hebben onder andere betrekking op de bedrijfsvoering, dierenwelzijn, huisvesting, medicijngebruik en diergezondheid.


Certificering

 Tijdens de controle vindt er onder meer een rondgang plaats door de voorruimte en de stallen.  Hierbij wordt al een groot deel van de normen gecontroleerd. Aanvullend vindt controle van de administratie plaats. Dit alles om ervoor te zorgen dat de producten die worden afgeleverd veilig zijn voor mens en dier. Wij richten de controles zo efficiënt mogelijk in, daar waar mogelijk voeren we "combi bezoeken" uit. Dit betekent dat in één bezoek verschillende kwaliteitssystemen gecontroleerd kunnen worden zoals BLk en QS. 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden
Klik hier voor aanvullende informatie over de regeling IKB Kip en het register

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.