Voor elke schakel zijn IKB-normen vastgesteld. Bedrijven die volgens de IKB Varken regeling zijn gecertificeerd worden jaarlijks gecontroleerd op het werken volgens deze normen.

Normen

De normen bestaan uit de volgende aspecten: bedrijfsvoering, dierenwelzijn, huisvesting, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne.

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Erkenningsprocedure IKB Varken


Het formulier erkenningsprocedure beschrijft stap voor stap wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het certificaat IKB Varken. Verder bevat dit formulier adressen, telefoonnummers, etc. van instanties waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen.

Klik hier voor het formulier Erkenningsprocedure IKB Varken.
Klik hier voor het aanmeldformulier IKB Varken
Klik hier voor het aanmeldformulier InfoVarken

Salmonella Monitoring


Klik hier voor het formulier verklaring leegstand/minder dan 30 dieren salmonella monitoring.
Klik hier voor het formulier omzetten salmonella statussen.
Klik hier voor het naamwijzigingsformulier / wijziging bedrijfstype IKB Varken.