Doelgroepen

 • eigenaren van industriële installaties
 • machinebouwers
 • inspectiebedrijven.

Kiwa Technology kan in de verschillende levensfase van een installatie u adviseren bij een veilig en efficiënt gebruik van uw gasinstallatie. Dit kan variëren van het uitvoeren van een risico inventarisatie bij ontwerp tot het bepalen van de restlevensduur bij een bestaande installatie.

Aan de hand van een ontwerpbeoordeling en het functioneel testen van de installatie kunnen wij voor u vaststellen of een installatie veilig kan functioneren. Met ons rapport kunt u aantonen te voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

U krijgt antwoord op uw vragen:

 • Is het ontwerp van mijn installatie veilig?
 • Functioneert mijn installatie veilig?
 • Aan welke regelgeving moet ik voldoen met mijn installatie?
 • Welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten moeten er worden uitgevoerd aan mijn installatie?

Diensten

 • Ontwerpbeoordeling
 • Onderzoek naar oorzaak storingen en calamiteiten
 • Quickscan
 • Advies bij ontwerp
 • Second opinion
 • Bepalen onderhouds- en inspectiecriteria en frequentie

Voorbeeldprojecten

 • onderzoek naar de oorzaak van een ongeval bij het opstarten van een installatie.
 • ondersteuning bij het uitvoeren van periodieke inspectie bij grote gecompliceerde installaties als een pyrolyse oven.
 • praktische training ten behoeve van het implementeren van de ATEX-richtlijn.
 • technische beoordeling van installaties zoals een gasvulstation en oliebranders ten behoeve van een smeltoven.
 • opzetten en geven van trainingen ten behoeve van onderhoud- en inspectieactiviteiten aan de eigen installatie.