Kiwa’s beoordelings- en adviesdiensten op het gebied van industriële gasinstallaties hebben betrekking op alle levensfases van het systeem en lopen uiteen van een risico-inventarisatie bij ontwerp tot het uitvoeren van een quickscan of het bepalen van de restlevensduur bij een bestaande installatie. Wij kunnen u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Aan welke regelgeving moet mijn installatie voldoen?
 • Is het ontwerp van mijn installatie veilig?
 • Functioneert mijn installatie veilig?
 • Welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten moeten er worden uitgevoerd aan mijn installatie?

Aan de hand van een ontwerpbeoordeling en door de installatie functioneel te testen kunnen wij voor u vaststellen of een installatie veilig kan functioneren. Met ons rapport kunt u aantonen dat u voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Met betrekking tot de verplichte inspectie in het kader van de Wet milieubeheer kunnen wij u adviseren bij:

 • De ontwerpbeoordeling;
 • Controles door inspectiebedrijven;
 • Het bepalen van onderhouds- en inspectiecriteria;
 • Het bepalen van onderhouds- en inspectiefrequentie;
 • Een second opinion van uitgevoerde inspecties.

Waarom Kiwa?

De huidige regelgeving op het gebied van industriële gasinstallaties is mede tot stand gekomen door de inzet en expertise van onze medewerkers. Alle facetten van de veiligheid van gasinstallaties behoren tot ons takenpakket, zoals:

 • Meewerken aan de totstandkoming van regelgeving in nationale en internationale normcommissies;
 • Adviseren over de toepassing en de interpretatie van de regelgeving;
 • Onderzoek naar de oorzaak van incidenten.

Hierdoor kan Kiwa antwoord geven op al uw vragen over gasinstallaties. We treden op als sparringpartner of ondersteunen u met advies, onderzoek of training. Onze diensten zijn onpartijdig, onafhankelijk, deskundig en oplossingsgericht.