Kiwa R2B inspecteert blusgassystemen op basis van de CCV inspectieschema’s en op normconformiteit. Daarnaast voeren we steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Computersystemen die uitvallen vormen een ernstige bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit en dus voor de voortgang van uw bedrijf. Omdat dergelijke apparatuur niet met sprinklerinstallaties brandveilig gemaakt kan worden, worden hierbij - met het oog op de bedrijfscontinuïteit én vanuit verzekeringsperspectief - vaak blusgassystemen gebruikt. Een blusgasinstallatie kan ook worden aangebracht in het kader van de PGS 15-richtlijn.

Blusgasinstallaties kunnen zijn gebaseerd op inerte gassen en chemische blusgassen. De aansturing van de blusgasinstallatie wordt meestal verzorgd door een brandmeldinstallatie. Het is van belang dat de blusgasinstallatie en de brandmeldinstallatie zijn ontworpen op het te verwachten brandrisico en de omgevingsfactoren. 

Inspectie blusgasinstallatie
Blusgasbeveiliging kent een aantal aspecten die samen voorwaardelijk zijn voor een betrouwbare werking. Bij de inspectie van blusgasinstallaties neemt Kiwa R2B dan ook al onderstaande aspecten mee in zijn deskundige oordeel:

· Het technische aspect: de blusgasinstallatie en de brandmeldinstallatie

· Het bouwkundige aspect: de brandwerendheid van de bouwkundige constructie, overdrukvoorzieningen en de luchtdichtheid van een ruimte

· Het organisatorische aspect: de levensduur van een installatie, medeafhankelijk van beheer en onderhoud

Waarom Kiwa R2B?
Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.