Als ervaren partner op het gebied van brandveiligheid neemt Kiwa R2B bij een inspectie blusschuiminstallatie alle relevante aspecten van uw blusschuiminstallatie onder de loep.

Bij de opslag van brandbare stoffen en giftige, bijtende of andere gevaarlijke stoffen (volgens de richtlijn PGS 15) is een blusschuimsysteem de meest toegepaste vorm van brandbeveiliging. Het kan daarbij gaan om een kleine opslag van gewasbeschermingsmiddelen of grote olietanks bij raffinaderijen. Naast brandveiligheid is het beschermen van mens en milieu een belangrijk doel van dergelijke installaties. 

Bij blusschuimbeveiliging wordt schuimconcentraat aan het bluswater toegevoegd. Afhankelijk van het soort schuimconcentraat hebben we te maken met een licht-, een middel- of een zwaarschuiminstallatie.

Brandcompartiment
Als in een bouwkundige constructie een blusschuiminstallatie wordt toegepast, moeten de betreffende ruimten worden uitgevoerd als brandcompartiment. Hierdoor worden er eisen gesteld aan de bouwkundige constructie. Kiwa R2B beoordeelt daarom bij een blusschuimbeveiliging inspectie naast de werking van de installatie ook de daarmee samenhangende bouwkundige constructie en de getroffen organisatorische maatregelen. 

Kortom: de complete mix van elementen die het blusschuimsysteem doeltreffend maken, worden door Kiwa R2B geïnspecteerd en in kaart gebracht. Kiwa R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert Kiwa R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.