Wanneer compartimenten in parkeer- of stallingsgarages een oppervlakte groter dan 1.000 m2 hebben, en daarmee niet voldoen aan de randvoorwaarden van het Bouwbesluit, is een CO/LPG-detectie installatie volgens NEN 2443 in de meeste gemeenten zelfs verplicht.

Een CO/LPG-detectie installatie is het eerste onderdeel in de keten van installatietechnische maatregelen voor bescherming van mensen en omgeving. Immers, het verzorgt de aansturing van ontruimingsalarminstallaties, langsventilatie- en stuwdrukinstallaties, overdrukinstallaties alsmede externe doormelding naar een (brandweer en/of particuliere) alarmcentrale.

Regelgeving en eenduidige uitgangspunten voor CO/LPG-detectieinstallaties, in combinatie met de overige delen van de beveiligingsketen, ontbreken voor het grootste gedeelte bij deze installaties. Het is daarom van belang partijen aan tafel te hebben die kennis van zaken hebben. Ook op het vakgebied CO/LPG-detectiesystemen volgens NEN 2443, in combinatie met de overige beveiligingsinstallaties, is Kiwa R2B uw partner met de benodigde expertise.

Binnen het vakgebied CO/LPG-detectiesystemen beoordeelt Kiwa R2B de uitgangspunten en ontwerpgegevens om daarmee de beoogde veiligheid te controleren. Verder voeren we inspecties uit om vast te stellen of de aangebrachte installaties en de onderhouds- en beheertaken voldoen aan de eisen en noodzakelijke doelmatigheid.

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.