Omdat de meeste gebruikers een automatische sprinklerinstallatie doorgaans nooit in werking zien, zijn ze vaak niet op de hoogte van de werking, mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk brandbeveiligingssysteem. Ten onrechte wordt nogal eens gedacht dat de goede werking van een sprinklerinstallatie is gewaarborgd door uitsluitend de aanleg ervan. Een sprinklersysteem is echter een maatoplossing waarvan het optimaal functioneren afhangt van tal van factoren.

Juist dat totaalplaatje kan Kiwa R2B als geen ander inzichtelijk maken. Kiwa R2B is als inspectie-instelling gespecialiseerd in het beoordelen van de doeltreffendheid van de complete sprinklerbeveiliging. Daarbij gaat het dus niet alleen om de sprinklerinstallatie zélf, maar ook om de bouwkundige en organisatorische omstandigheden waarin de installatie zijn werk moet doen. Kiwa R2B beoordeelt en valideert het complete traject, van ontwerp tot het uiteindelijke gebruik. Dat doen we zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert Kiwa R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Waarom Kiwa R2B?
Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.