Kiwa R2B is een inspectie-instelling die onafhankelijk van leveranciers, beveiligingsbedrijven en andere marktpartijen, een oordeel geeft over de te realiseren beveiliging. Op basis van door u of derden opgestelde uitgangspunten stellen wij een Inspectieplan op. Dit plan bevat alle gegevens en criteria waarop de beveiliging wordt geïnspecteerd, is gedetailleerd en merkonafhankelijk. Hiermee kunnen vergelijkbare en concurrerende offertes worden aangevraagd.

Tijdens het realisatietraject kan Kiwa R2B ondersteuning bieden door het ontwerp van de beveiliging te toetsen en tusseninspecties uit te voeren. Uiteindelijk geeft een opleveringsinspectie zekerheid over de doeltreffendheid van de gerealiseerde beveiliging. Tijdens deze inspectie wordt de complete mix van organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen beoordeeld aan de hand van het goedgekeurde Inspectieplan en vastgelegd in een inspectierapport.

Veelvuldig zijn de getroffen beveiligingsmaatregelen onderdeel van verzekeringseisen. Door middel van een vervolginspectie wordt desgewenst door Kiwa R2B jaarlijks de doeltreffendheid van de beveiliging gecontroleerd op basis van de gestelde eisen en vastgelegd in een inspectierapport.

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.