Naast de gewone brandstoffen van mineralen oorsprong zijn deze bekledingen ook geschikt voor biobrandstoffen zoals biobenzine tot maximum E20 en biodiesels tot maximum B20. Daarnaast zijn deze bekledingen ook geschikt voor de opslag van oplosmiddelen en alcoholen.

Voor wie?

Eigenaren van opslaginstallaties voor vloeibare (bio)brandstoffen. Ook is deze beoordelingsrichtlijn van belang voor applicateurs van coatings die gecertificeerd zijn volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K790.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van stalen opslagtanks voor (bio)brandstoffen en afgewerkte olie kunnen de levensduur van hun installatie verlengen door ze inwendig te voorzien van een bekleding. Bekledingen volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K779 voorzien in deze behoefte. De in de jaren opgebouwde ervaring met stalen tanks voorzien van een bekleding volgens BRL-K779 heeft ertoe geleid dat de wetgever de herklassificatie termijn heeft verlengd van 15 naar 20 jaar.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.