ISO 17100

De ISO 17100 beschrijft aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, projectbeheer, contractueel kader en dienstverlening. De eisen beslaan interne processen van vertaaldiensten en eisen aan gekwalificeerde projectmanagers, vertalers, revisoren en beoordelaars. De richtlijn draagt bij aan een overzichtelijkere, efficiëntere en beter controleerbare bedrijfsvoering. 

ISO 18841

De ISO 18841 is de norm voor ‘gesproken’ vertaalwerk of te wel tolken. In deze norm zijn eisen opgenomen met betrekking tot onder meer kwalificaties van tolken en middelen, kwaliteitszorg, opdrachtbeheer en opdrachtcondities. Kiwa heeft ook deze norm in zijn pakket opgenomen en kan deze ook bij uw organisatie toetsen.

ISO 18587

De norm NEN-ISO 18587 spitst zich toe op het post-editen van machinale vertalingen. In de ISO 18587 worden eisen gesteld met betrekking tot het post-editing proces. Deze eisen zijn gericht op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van het post-editen van machinale vertalingen en welke competenties en kwalificaties hierbij zijn vereist. Met het ISO 18587 certificaat kunt u aantonen dat uw organisatie de processen van het post-editen beheerst en door de juiste mensen worden uitgevoerd.

De ISO 18587 én de ISO18841 kunnen natuurlijk ook gecombineerd worden met de ISO 17100 en/of ISO 9001: 2015. 

Het certificatieproces start met het uitvoeren van een documentenbeoordeling, aangezien een aantal eisen uit de norm vragen om schriftelijke processen en procedures. Vervolgens vindt er een implementatieaudit op locatie plaats. Tijdens deze audit zal gesproken worden met onder andere vertalers en medewerkers op kantoor en wordt hun werkwijze getoetst aan de eisen uit de  ISO 17100. De beoordeling inclusief rapportage duurt gemiddeld één tot anderhalve dag, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Een positieve beoordeling van de organisatie leidt uiteindelijk tot een erkenningscertificaat.