Individuele vertalers en vertaalbureaus

Indien u zich wilt onderscheiden op het gebied van kwaliteit voor uw opdrachtgevers. In enkele gevallen vraagt een opdrachtgever naar deze certificering.

Het certificatieproces start met het uitvoeren van een documentenbeoordeling, aangezien een aantal eisen uit de norm vragen om schriftelijke processen en procedures. Vervolgens vindt er een implementatieaudit op locatie plaats.Tijdens deze audit zal gesproken worden met ondere andere vertalers en medewerkers op kantoor en wordt hun werkwijze getoetst aan de eisen uit de  ISO 17100. De beoordeling inclusief rapportage duurt gemiddeld één tot anderhalve dag afhankelijk van de grootte van de organisatie. Een positieve beoordeling van de organisatie leidt uiteindelijk tot een erkenningscertificaat.

Aanvullende certificatie mogelijkheden;

ISO 18587
Voor de vertaalbranche is eerder in 2015 de ISO 17100 gelanceerd. Deze verving op dat moment de NEN-EN 15038. Vanuit de specifieke vraag vanuit de markt voor een uitbreiding en verdieping op deze bestaande norm is in 2017 de NEN-ISO 18587 verschenen. Deze norm heeft zich toegespitst op het post-editen van machinale vertalingen.
In de ISO 18587 worden eisen gesteld met betrekking tot het post-editing proces. Deze eisen zijn gericht op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van het post-editen van machinale vertalingen en welke competenties en kwalificaties hierbij zijn vereist. Met het ISO 18587 certificaat kunt u aantonen dat uw organisatie de processen van het post-editen beheerst en door de juiste mensen worden uitgevoerd.

ISO 18841
Sinds januari 2018 van dit jaar is ook een specifieke norm voor ‘gesproken’ vertaalwerk ofwel tolken uitgebracht. 

De NEN-ISO 18841 for Interpreting Services zijn eisen opgenomen m.b.t. o.a. kwalificaties van tolken en middelen, kwaliteitszorg, opdrachtbeheer en opdrachtcondities.
Kiwa heeft ook deze norm in haar pakket opgenomen en kan deze ook bij uw organisatie toetsen.
De ISO 18587 én de ISO18841 kunnen natuurlijk ook gecombineerd worden met de ISO 17100 en/of ISO 9001: 2015.