Individuele vertalers en vertaalbureaus

Indien u zich wilt onderscheiden op het gebied van kwaliteit voor uw opdrachtgevers. In enkele gevallen vraagt een opdrachtgever naar deze certificering.

Het certificatieproces start met het uitvoeren van een documentenbeoordeling, aangezien een aantal eisen uit de norm vragen om schriftelijke processen en procedures. Vervolgens vindt er een implementatieaudit op locatie plaats.Tijdens deze audit zal gesproken worden met ondere andere vertalers en medewerkers op kantoor en wordt hun werkwijze getoetst aan de eisen uit de NEN 15038 of ISO 17100. De beoordeling inclusief rapportage duurt gemiddeld één tot anderhalve dag afhankelijk van de grootte van de organisatie. Een positieve beoordeling van de organisatie leidt uiteindelijk tot een erkenningscertificaat.