ISO 20121: 2012 Managementsystemen voor duurzame evenementen is bedoeld voor alle schakels in de keten van evenementorganisatie, van organisatoren en eventmanagers tot standbouwers, cateraars en leveranciers van logistieke diensten. De standaard biedt partijen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van groot- én kleinschalige evenementen een kader voor identificatie en verwijdering of vermindering van mogelijke negatieve sociale, economische en milieueffecten. Ook bevat de norm praktische handvatten voor communicatie, operationele planning en controle, identificatie en betrokkenheid van belanghebbenden, supply chain management en inkoop en evaluatie van problemen.

Kostenbesparing

Door planning en werkprocessen te optimaliseren volgens de ISO 20121, kunnen organisatoren van evenementen en hun stakeholders stappen zetten in belangrijke duurzaamheidskwesties als de locatiekeuze, de gebruikte transportmiddelen, recycling en hergebruik, catering, etc. Bij een duurzaam georganiseerd evenement worden kosten en milieu gespaard, ontstaat minder afval en wordt de uitstoot van CO₂ en andere schadelijke stoffen teruggedrongen. Ook heeft een evenementenorganisator die werkt volgens de ISO 20121 meer oog voor een divers en inclusief personeelsbestand. De ISO 20121 heeft raakvlakken met standaarden als ISO 9001, 14001 en 50001 en de MVO- en CO₂-prestatieladders.

ISO 20121-certificering

Partijen die zich bezighouden met de organisatie van evenementen kunnen zich vrijwillig door een onafhankelijke derde partij als Kiwa laten certificeren tegen de ISO 20121. Dit betekent niet dat elk door hen georganiseerd evenement automatisch ISO 20121-certificeerd is, maar wél dat het evenement is georganiseerd door professionals die oog hebben voor sociale, economische en milieueffecten, in staat zijn om potentiële problemen te signaleren, verstand hebben van duurzaam supply chain management en stakeholders op alle niveaus kunnen meenemen in het verduurzamen van evenementen.

Oorsprong ISO 20121

De standaard ISO 20121 komt voort uit de BS 8901, een Britse kwaliteitsstandaard voor duurzame evenementenorganisatie die werd ontwikkeld voor de Olympische Spelen van Londen, in 2012. De organisatie streefde ernaar om dat de, op dat moment, meest duurzame Spelen ooit te maken. Aan de hand van de standaard BS 8901 werden de Olympische accommodaties zoveel mogelijk CO₂-arm gebouwd van recyclebare materialen. Ook was er veel aandacht voor afval- en energiebeheer en de invloed van de Spelen op de omgeving waarin ze gehouden werden. De organisatie van de Londense Spelen was dan ook nauw betrokken bij doorontwikkeling van BS 8901 naar ISO 20121, die in juni 2012 gepubliceerd werd.