Wereldwijd worden elk jaar tal van organisaties getroffen door calamiteiten die op wat voor manier dan ook een grote impact hebben op de beschikbaarheid van hun systemen. Als organisaties zich hier onvoldoende op voorbereiden, kan een dergelijke calamiteit zelfs leiden tot een onherstelbare verstoring van de bedrijfscontinuïteit. Bedrijfscontinuïteitbeheer volgens de norm ISO 22301 helpt organisaties zich hiertegen te beschermen, door risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen.

Bedrijfscontinuïteit cruciaal

Bedrijfscontinuïteit is cruciaal voor een organisatie. Werken met een Business Continuity Management System (BCMS) als de ISO 22301 voorkomt dat bedrijfsactiviteiten worden onderbroken, zorgt ervoor dat kritische bedrijfsprocessen worden beschermd en, in geval van een calamiteit, tijdig kunnen worden hersteld. Dit laatste is belangrijk om klanten optimaal te kunnen blijven bedienen en economische schade zoveel mogelijk te beperken.

Continu verbeteren

De norm ISO 22301 beschrijft de eisen voor een BCMS en is onderdeel van het algemeen risicobeheer binnen uw organisatie. Er is een overlap met soortgelijke normen voor informatiebeveiligingsbeheer en IT-management. Werken volgens de ISO 22301 betekent dat uw organisatie is om continu te verbeteren op het gebied van BCM. Dit wil zeggen dat u inzicht heeft in de mogelijk bedreigingen voor uw organisatie en in staat bent om calamiteiten te beheersen waardoor eventuele schade beperkt kan worden.

Crisismanagement

ISO 22301 crisismanagement is van toepassing op elk type organisatie, groot of klein, en binnen elke sector. Vooral bij organisaties die actief zijn in risicosectoren heeft deze norm toegevoegde waarde, denk daarbij aan bedrijven in de nuts-, transport- en energiesector, financiële dienstverleners, etc.

Voordelen ISO 22301 certificering door Kiwa

Kiwa is een wereldwijde speler op het gebied van certificeren. Certificering volgens de ISO 22301 door onze ervaren experts levert onderstaande voordelen op:

  • Actuele en toekomstige bedreigingen van uw bedrijf worden in kaart gebracht;
  • Bedrijfsactiviteiten herstellen snel, waardoor dienstverlening aan klanten in tact blijft;
  • De norm is bij uitstek geschikt als u zich van de concurrentie wilt onderscheiden;
  • Houdt bedrijfskritische processen actief tijdens crisismomenten;
  • Het verbetert de awareness binnen uw organisatie;
  • Reputatiebescherming en verbetering merkvertrouwen.

Wilt u meer weten over ISO 22301 en ISO 22301 certificering door Kiwa? Neem dan contact op met onze ISO 22301 experts!