Wereldwijd worden elk jaar gigantische sommen geld gestopt in steekpenningen. Omkoping is een van de kwalijkste en lastigste kwesties waarmee een organisatie – van landelijke overheden tot commerciële bedrijven en instellingen - te maken kan krijgen. Het kan leiden tot financiële en imagoschade voor de getroffen organisatie en op wereldniveau zelfs zorgen voor afname van de levenskwaliteit, toename van de armoede en uitholling van het publieke vertrouwen. 

Structurele aanpak omkoping

Het anti-omkopingbeheersysteem ISO 37001 is een relatief jonge (2016) internationale norm voor organisaties en bedrijven die hun managementsysteem met anti-omkoping- en anti-corruptieprocedures willen certificeren. Het is géén allesomvattende standaard tegen fraude en corruptie, maar helpt organisaties bij de implementatie van een anticorruptie-beheersysteem en verbetering en borging van het werk dat al wordt gedaan om omkoping te bestrijden.

Omkoping in publieke en private sector

De ISO 37001 bevat richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden, beoordelen en verbeteren van een anti-omkoping- en -corruptie managementsysteem. De definitie van omkoping varieert in verschillende landen, daarom wordt in de norm een algemene definitie van omkoping gehanteerd. Omkoping kan overal plaatsvinden en van iedere waarde zijn, zowel financieel als niet-financieel. De norm heeft betrekking op omkoping in de publieke en private sectoren.

Integratie met andere managementsystemen

De ISO 37001 heeft dezelfde structuur als de normen ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) en kan hiermee worden geïntegreerd. De standaard bevat richtlijnen en preventieve maatregelen, zoals het introduceren van intern anticorruptie beleid en het benoemen van een persoon om activiteiten te monitoren, risicobeoordelingen uit te voeren en anti-corruptieprocedures vast te stellen.

Waarom ISO 37001 certificering?

 • Het helpt organisaties omkooprisico’s te voorkomen, detecteren en adresseren;
 • Verbeteren van het risk-management;
 • Verbeteren processen en prestaties, zo voldoet uw organisatie beter aan de behoeften van de klant;
 • De norm is een flexibel instrument dat aangepast kan worden aan de omvang en aard van de organisatie en de omkopingsrisico’s waarmee zij geconfronteerd worden;
 • Door het implementeren van de ISO 37001-standaard neemt de kans op corruptie af;
 • De standaard geeft een bepaalde zekerheid aan management, investeerders, medewerkers, klanten en andere belanghebbende dat uw organisatie redelijke stappen heeft ondernomen om omkoping te voorkomen;
 • Het verkleinen van het risico op steekpenningen;
 • Reputatiebescherming en verbetering merkvertrouwen;
 • Het verbetert de awareness binnen uw organisatie;
 • De norm kan helpen bij het verhogen van ethiek in het bedrijfscultuur.

De norm ISO 37001 wordt internationaal steeds vaker erkend als de standaard op het gebied van anti-corruptie en omkoping. In de norm komen onder meer aan de orde:

 • Omkoping door de organisatie, door haar personeel of zakenpartners die namens de organisatie optreden;
 • Omkoping van de organisatie, van haar personeel of zakenrelaties in relatie tot de activiteiten van de organisatie;
 • Directe en indirecte steekpenningen.

ISO 37001 certificering door Kiwa

Kiwa is een wereldwijde speler op het gebied van certificeren. De certificaten en certificeringsmarkering voegen waarde toe aan uw product, dienst en proces. U toont aan dat u voldoet aan een onafhankelijk vastgestelde set eisen en dat een onafhankelijke derde partij dat bevestigt.